Kde všude se využívá platina a palladium?

Palladium,Stone,And,Ingot,,A,Transition,Metal,Used,In,The

Ačkoli platina s palladiem nejsou ve světě drahých a investičních kovů žádnými nováčky, netěší se takové oblibě jako zlato a stříbro. Navzdory tomu, že se jedná o kovy vzácnější a cennější — a do jisté míry také dražší. Francouzský král Ludvík XV. ostatně kdysi prohlásil, že platina je jediným kovem hodným krále. Formálně jsou však dnes oba tyto kovové prvky považovány za průmyslové kovy a v průmyslu také nacházejí nejčastější využití.

Odkud palladium s platinou pochází?

Jedinečnost platiny a palladia s sebou nesou jak jejich vlastnosti, tak skutečnost, že jejich produkce je — zejména v porovnání se zlatem a stříbrem — značně omezená a mnohonásobně nižší. Celoroční těžba palladia činí pouze zhruba 200 tun, u platiny pak dokonce jen 130-200 tun. Náročný je i samotný proces těžby, kdy na jednu unci platiny je nezbytné vytěžit až 10 tun rudy a její zpracování zabere 5 měsíců.

Největší naleziště obou kovů nalezneme v Jihoafrické republice a na území Ruska; palladium se ve větším množství těží rovněž v USA či Kanadě. Cena a dostupnost těchto kovů tak do jisté míry závisí i na geopolitické situaci — například v průběhu roku 2022 cena palladia prudce vzrostla.

Využití platiny a palladia

Ačkoli platinu i palladium najdeme také ve špercích (a to například včetně britských korunovačních klenotů), a to jak v čisté podobě, tak jako ve šperkařských slitinách, u obou kovů převládá průmyslové využití. Díky výjimečným katalyzačním vlastnostem obou prvků se jedním z jejich největších odběratelů stal automobilový průmysl — 30 % roční produkce platiny míří do katalyzátorů spalovacích motorů.

Uplatnění najdou rovněž v leteckém a elektrotechnickém průmyslu. Platinu najdeme v počítačových mikroprocesorech a čipech, stejně jako v řadě přesných vědeckých a lékařských přístrojů (senzory, kardiostimulátory). Platinu i palladium hojně využívá také stomatologie, a to zejména v podobě korunek, implantátů či zubních výplní. Japonsko například vyžaduje, aby státem dotované dentální slitiny obsahovaly minimálně 20 % palladia. Japonsko je navíc jedním z největších konzumentů platiny — 90 % světových platinových šperků míří právě tam.

Platina s palladiem nicméně představují rovněž stabilní investiční kovy, které lze získat v podobě slitků i mincí. Podobně jako stříbro ovšem nejsou osvobozeny od DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *